Kia

Wet plate collodion photo on glass, 17,8 x 23,5 cm (2mm),
Lens: Leitz Epis 4,0/400
Exposure 7 seconds @ f 4,0

Kia 3  Leitz 7 sec 2015-11-20-0001+c rff Kia 4  Leitz 7 sec 2015-11-20-0001c

Wet plate collodion photo on glass, 35 x 35 cm (2mm),
Lens: Leitz Epis 4,0/400
Exposure 9 seconds @ f 4,0

Kia 35x35cm c